Årröds Boställe B&B

Välkommen till Årröds Boställe

& familjen AndersenÅrröds boställe ägs av familjen Magnus och Perla Andersen.

Bostället har varit i familjens ägo sedan 2015. Gården har anor från minst 1500-1600 talet. Men en del av tomten är fornminnesmärkt så det har betydligt tidigare varit en kulturbygd. Gården har idag ca 70 tunnland fördelat på skog, åker och bete. I söder går gränsen längs med Wramsån. I dag är det en hästgård men har tidigare haft mjölkkor och fler djur. Gården ligger i Gärds Härad. Vägen har under lång tid gått förbi här och den gamla stenbron över bäcken från Djurröd finns kvar.


Under 1600 talet och Karl den XI:s tid infördes indelningsverket för att man genom naturahushållning skulle kunna avlöna statligt anställda, främst inom armén och marinen. Boställen var gårdar som innehades av statliga ämbetsmän. Jordbruksboställen bestod av kronans eller kyrkans jordbruksfastigheter och gav inte endast boställsinnehavaren en bostad utan även en avlöning genom den inkomst som jordbruket gav. Jordbruksboställen indelades i civila för civila ämbetsmän, framförallt landshövdingar, kronofogdar, häradsskrivare, lagmän och häradshövdingar; militära för den indelta arméns officerare och underofficerare; ecklesiastika för biskopar, präster och en del klockare. Systemet avvecklades under slutet av 1800 talet och i början av 1900 talet.


Årröds boställe var ett Länsmansboställe och här bodde länsmannen. De gamla häktesrummen finns fortfarande kvar, där kunde man förvara en buse intill avtransport till tinget. Tyvärr finns inte de gamla protokollen och handlingarna kvar.


Före skiftesreformen under 1800 talet låg Årröds by här. Men när man skiftade marken flyttades bokstavligen de andra gårdarna ut till de nya markerna. De två gårdarna nordost om har t ex legat här.


Under 60-talet styckades det av en del tomter för sommarhus, en del av dem har i dag blivit åretruntbostäder.


Tidigt 1970 tal revs en av de äldre byggnaderna med bakugn för att ge plats åt en förlängning av huset i nordlig riktning samtidigt som man startade upp ett kollektiv. Det blev inte så långvarigt. Men som grannar i sydväst har vi Moder Jord, ett kollektiv som har överlevt i ca 50 år.


När man plockar russinen ur kakan...


Vi som bor här har rest mycket och bott på många hotell eller andra boenden, Genom åren har mycket erfarenhet  och intryck samlats och vi vill idag ge tillbaka lite i känsla och det vi själva tycker om. Man skall kunna varva ner, stanna upp i nuet och ladda batterierna.


Vi vill att ni ska känna av den genuina känslan som finns på gården och hos oss.

Vi arbetar med lokal- och närproducerade råvaror. I vårt arbete tänker vi på hållbarhet. Då vi lever så nära naturen värnar vi även om den.Vårt bed & breakfast

Copyright © Alla rättigheter förbehållna